FAQ

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

czyli najczęściej zadawane pytania

Czy każdy może zostać członkiem klubu Toastmasters?

Tak, każdy kto wypełni deklarację członkowską, złoży ją u Wiceprezesa ds. Członkostwa i opłaci składkę.

Czy można być członkiem więcej niż jednego klubu?

Tak, nie ma w tym względzie ograniczeń.

Czy uczestnictwo w spotkaniach klubu Toastmasters jest płatne?

Nie, jeśli jesteś gościem. Jako gość możesz uczestniczyć w spotkaniach trzy razy. To pozwala na lepsze ich zrozumienie i podjęcie świadomej decyzji obecności w klubie jako członek, który raz na pół roku reguluje składkę.

Czy wygłaszanie mów jest obowiązkowe?

Uczestnictwo w spotkaniach to przede wszystkim nauka. Wygłaszanie mów nie jest obowiązkiem, ale środkiem do doskonalenia swoich umiejętności. Częstotliwość wygłaszania mów to indywidualna sprawa.

Uczestnictwo w spotkaniach to przede wszystkim nauka. Wygłaszanie mów nie jest obowiązkiem, ale środkiem do doskonalenia swoich umiejętności. Częstotliwość wygłaszania mów to indywidualna sprawa.

Czy mogę liczyć na czyjąś pomoc w klubie?

Czy mogę liczyć na czyjąś pomoc w klubie?

Tak, możesz liczyć na pomoc członków Zarządu, pozostałych członków klubu, a w stawianiu pierwszych kroków w organizacji Toastmasters pomoże Ci Mentor. Mentor to doświadczony klubowicz, który pomaga początkującym, wyjaśnia zasady obowiązujące w klubie, wspiera w przygotowywaniu pierwszych mów oraz kreowaniu indywidualnej ścieżki liderskiej.

Czy każdy musi mieć Mentora?

Zasadniczo nie musi, ale w naszym klubie bardzo do tego zachęcamy. Z doświadczenia wiemy, że dzięki takiej relacji rozwój członków klubów i osiągniecie zamierzonego przez nich celu jest efektywniejsze. 

Zasadniczo nie musi, ale w naszym klubie bardzo do tego zachęcamy. Z doświadczenia wiemy, że dzięki takiej relacji rozwój członków klubów i osiągniecie zamierzonego przez nich celu jest efektywniejsze. 

Jak mam sobie znaleźć Mentora?

Bez obaw! W tym pomoże Tobie nasz doświadczony Dyrektor ds. Mentoringu.

Czy jest jakiś program edukacyjny?

Tak – są dwa programy edukacyjne. Pierwszy zawiera dwa podstawowe podręczniki: „Competent Communication” i „Competent Leadership”. Drugi - „Pathways” jest już nową ścieżką, obowiązującą od kwietnia 2018 roku. W pełni zdigitalizowana platforma pomoże Tobie w rozwoju.

Czy moje członkostwo w klubie wygasa?

Członkostwo w klubie odnawia się w cyklach półrocznych. Semestry trwają od kwietnia do września i od października do marca. Każdorazowo opłacając składkę w terminie przedłuża się obecność w danym klubie.

Czy do klubu mogę dołączyć w każdym momencie?

Tak. Wówczas Twoja składka będzie proporcjonalna do okresu, w którym się pojawiasz w klubie. 

Czy muszę przychodzić na każde spotkanie klubu?

Nie, nie jest to obowiązkowe chociaż każde spotkanie to okazja do tego, by dowiedzieć się czegoś nowego i ciekawego. To właśnie poprzez cotygodniowe uczestnictwo w spotkaniach realizujemy się jako aktywni członkowie społeczności Toastmasters.

Czy jako członek jednego klubu, mogę uczestniczyć w spotkaniach innego?

Tak, jest to nawet bardzo wskazane – można być wówczas nie tylko gościem, ale również pełnić rolę funkcyjną czy też wygłosić mowę. Pozwala to poznać nowych ludzi i przyczynia się do rozwoju. Odwiedziny innych klubów to wspaniała okazja do integracji środowiska Toastmasters.

W jaki sposób należy wpłacić składkę członkowską?

Składkę należy opłacać przelewem na konto z właściwym tytułem.

Tytuł przelewu: "Składka członkowska TML - [imię] [nazwisko] - [miesiąc dołączenia do klubu] [adres Gmail]
Np. "Składka członkowska TML - Jan Kowalski - lipiec jan.kowalski@gmail.com

Nazwa odbiorcy: Klub Toastmasters Leaders

Nr konta: 38 2910 0006 0000 0000 0351 8758