Przejdź do treści

Funkcje na spotkaniu

Nasze spotkania przebiegają zgodnie z określonymi zasadami i agendą.
Aby każdy z uczestników mógł czerpać z nich jak największą wartość, czuwa nad nimi zespół osób, złożony z poniżej wymienionych ról.

Toastmaster Wieczoru

Toastmaster Wieczoru jest gospodarzem całego spotkania. Odpowiada za organizację spotkania, temat przewodni oraz prowadzi uczestników przez poszczególne części agendy.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Wzrost umiejętności przemawiania publicznego
 • Nauka budowania kontaktu z publicznością
 • Rozwój umiejętności przywódczych i organizacyjnych
 • Nauka zarządzania czasem

Główny Oceniający

Zadaniem Głównego Oceniającego jest skompletowanie zespołu funkcyjnego, przedstawienie zespołu na spotkaniu oraz ocena i przekazanie informacji zwrotnej każdej z osób pełniącej funkcję.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Rozwój umiejętności dawania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wzmocnienie umiejętności uważnej obserwacji i słuchania
 • Rozwój umiejętności przywódczych

Kontroler płynności

Zadaniem Kontrolera płynności jest sygnalizowanie mówcy momentu, w którym użył dźwięków namysłu (yyy, eee) lub powtórzeń. Funkcja ta wymaga bardzo dużego skupienia.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Zwiększenie wrażliwości na płynność mowy
 • Skoncentrowanie na mówcy i kształtowanie umiejętności słuchania.

Chronometrażysta

Zadaniem Chronometrażysty jest dbanie, by całe spotkanie przebiegało zgodnie z agendą oraz wszystko odbywało się w wyznaczonym na to czasie.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Rozwój umiejętności zarządzania czasem wypowiedzi i całego spotkania
 • Zwiększenie uważności na kontrolę czasu swoich wypowiedzi

Gramatyk

Zadaniem Gramatyka jest uważne przysłuchiwanie się wszystkim wypowiedziom oraz ich analiza pod kątem poprawności gramatycznej i stylistycznej. Gramatyk przedstawia perełki i potknięcia językowe, a ponadto, jest odpowiedzialny za zaprezentowanie słowa dnia oraz wyłonienie zwycięzcy, który najwięcej razy użyje tego słowa.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Nauka poprawnych form gramatycznych i stylistycznych
 • Umiejętność dostosowania słownictwa i formy do ich kontekstu
 • Skupienie na wypowiadanej treści

Oceniający mowę ciała

Zadaniem Oceniającego mowę ciała jest wnikliwe obserwowanie postawy ciała, gestykulacji, wykorzystania przestrzeni i ekspresji emocji mówców.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Nauczenie się wzmacniania przekazywanych treści za pomocą gestykulacji i mowy ciała
 • Eliminacja ruchów nieuświadomionych
 • Zwiększenie uważności na mowę niewerbalną

Moderator Gorących Pytań

Moderator prowadzi sesję gorących pytań oraz konkurs na najlepszą odpowiedź. Jego zadaniem jest stworzenie zestawu ciekawych i nieszablonowych pytań (często związanych z tematem spotkania) oraz wyjaśnienie zasad konkursu uczestnikom.

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Rozwój kreatywnego myślenia
 • Umiejętność improwizacji w nietypowych sytuacjach
 • Nawiązywanie kontaktu z publicznością

Ewaluator mowy

Każdy mówca jest zapowiadany i oceniany przez ewaluatora. Zadaniem Ewaluatora mowy jest przedstawienie mówcy w taki sposób, aby zbudować jego autorytet i dodać mu pewności siebie. Jego ocena po mowie, powinna zawierać zarówno pochwały, jak i elementy wymagające poprawy

KORZYŚCI Z PEŁNIENIA FUNKCJI:

 • Wzrost umiejętności przemawiania publicznego
 • Rozwój umiejętność dawania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wzmocnienie empatii i szacunku do mówcy
 • Nauka autokorekty własnych mów przygotowanych

Chcesz zapisać się na funkcję na spotkaniu?

 1. Wejdź na stronę Easy Speak
 2. Przejdź do zakładki Sign Up for Meetings
 3. Wybierz termin i funkcję, którą chcesz pełnić na spotkaniu